วิสัยทัศน์(Vision)องค์กร :: บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู่คุณภาพที่ยั่งยืน

ประกาศ/คำสั่ง Covid-19 ลิงค์ ระบบสพฐ. แอพพลิเคชั่น น่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • 1,121
  • 430
  • 4,404
  • 17,540
  • 36,457
  • 36,457

ประกาศ/คำสั่ง/รับสมัคร

ข่าวประกาศทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่ตั้ง เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-314402 โทรสาร : 039-314402-3 ต่อ 20
อีเมล์ : director.sesa17@gmail.com