วิสัยทัศน์(Vision)องค์กร :: บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู่คุณภาพที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.จบตร

ประกาศ/คำสั่ง Covid-19 ลิงค์ ระบบสพฐ. แอพพลิเคชั่น น่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • 0
  • 407
  • 3,011
  • 14,092
  • 155,678
  • 155,678

ประกาศ/คำสั่ง/รับสมัคร

ข่าวประกาศทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ที่ตั้ง เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-314402 โทรสาร : 039-314402-3 ต่อ 20 อีเมล์ : director.sesa17@gmail.com