แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
โดยกลุ่มนโยบายและแผน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566