ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่รับย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด(กรณีปกติ)  ปี พ.ศ.2566

โดยมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566    เมื่อวันที่  10 เมษายน 2566

หมายเหตุ   สพม.จันทบุรี ตราด จะดำเนินการส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับย้ายต่อไป