ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

โดยมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ   สพม.จันทบุรี ตราด จะดำเนินการส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับย้ายต่อไป