ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียน สพม.จบตร

ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สพม.จบตร