หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกรรณิการ์ พลับพลี

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน:  039-314402 ต่อ 21
โทรศัพท์เคลื่อนที่:       083-1170911
อีเมล์:  kaew_0909@hotmail.com

 

Posted in personIntroduceCat.