กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายก้องธรรม มิตรดำรงค์
ตำแหน่ง: ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 12
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-388-3597
อีเมล์:  ict-admin@sesa17.go.th

นายคณิต ขลิรัมย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 12
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-388-7674
อีเมล์:  plan17sesa@gmail.com

นายชัยสิทธิ เนรมิตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทรศัพท์กลุ่ม:  039-314402 ต่อ 12
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-388-6905
อีเมล์:  director.sesa17@gmail.com

Posted in personIntroduceCat.