รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
  2. นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Posted in ข่าวประกาศจากเขต/ศธจ-กลุ่มบุคคล, ประกาศรับสมัคร-หน้าแรก.