ทำเนียบผู้บริหาร สพม.จบตร

โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 22
โทรศัพท์มือถือ:
E-mail:-

โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 19
โทรศัพท์มือถือ:086-147-4381
E-mail: pittayud1@gmail.com

โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 26
โทรศัพท์มือถือ:080-644-5558
E-mail: boony_hat@hotmail.com

โทรศัพท์: 039-314402 ต่อ 24
โทรศัพท์มือถือ:087-039-9192
E-mail:nat.sonwong@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 25
โทรศัพท์มือถือ:085-086-1478
E-mail: suridsa2014@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ:082-475-5385
E-mail: eduspm.17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 16
โทรศัพท์มือถือ:085-388-3597
E-mail: vipa_saard@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 29
โทรศัพท์มือถือ:085-086-1775
E-mail: money_area17@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์มือถือ:085-3887674
E-mail: plan.sec17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 11
โทรศัพท์มือถือ:085-388-6905
E-mail: director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 14
โทรศัพท์มือถือ:085-362-6815
E-mail: pook.07@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 13
โทรศัพท์มือถือ:061-6535-619
E-mail: sesact_law@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 28
โทรศัพท์มือถือ:085-3887674
E-mail: chidchanok.ch@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์กลุ่ม: 039-314402 ต่อ 12
โทรศัพท์มือถือ:085-388-3597
E-mail: kongtam.m@gmail.com