ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สพม.จบตร

Posted in ประกาศรับสมัคร-หน้าแรก.