ประกาศ สพม.จบตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สพม.จบตร

Posted in ประกาศรับสมัคร-หน้าแรก.