สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Posted in expenditurePlan.