สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

สพม.จบตร ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

Posted in expenditurePlan.