สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Posted in expenditurePlan.