แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

1.แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพม.จบตร2.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต3.แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน4.แบบหนังสือร้องเรียน

Posted in AntiCoruptionpromotion64.