สพม.จบตร รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงเรียนคลองพูลวิทยา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร และ น.ส.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร รับมอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็น จาก น.ส.สายพิณ พิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพลูวิทยา ได้แก่น้ำดื่มจำนวน 15 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 11 แพ็ค เพื่อรวบรวมและนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับกักตัวและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

Posted in InformationSesaChantrat.