ผอ.สพม.จบตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารและเป็นตัวแทนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.จบตร นายสุเมธ บรรเมาวงษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์
ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ผอ.สพม.จบตร ยังได้เป็นตัวแทนมอบสิ่งของบริจาค เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 40,000 บาท อีกด้วย

Posted in InformationSesaChantrat.