จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC และสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted in expenditurePlan.