ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบแรก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

Posted in InformationSesaChantrat.