สพม.จบตร ออกประเมินตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากการเกิดวาตภัยโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.จบตร มอบหมายให้ นายณัฐกร สอนวงค์ รอง ผอ.สพม.จบตร นางรื่นฤดี เกตุโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิเศษ นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร พนักงานธุรการ ส.4 /หัวหน้า และคณะกรรมการสำรวจความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ออกประเมินตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากการเกิดวาตภัยของโรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัย ต้นไม้ล้มทับบ้านพักครูได้รับความเสียหาย

Posted in InformationSesaChantrat.