รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จ.ตราด วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 3/2565 ณโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ. จันทบุรี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

หากต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดติดต่อกลุ่มอำนวยการ

Posted in InformationSesaChantrat.