ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเจตจำนงค์ สพม.จบตร

ประกาศเจตจำนง สพม.จบตร ภาษาอังกฤษ

Posted in culture64-038, InformationSesaChantrat, publicRelations.