announce-money100865

ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนน 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

ดาวน์โหลด เอกสาร ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ