อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Publishing)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Publishing) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นการอบรมให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะการออกแบบ Infographic เรียนรู้เครื่องมือในการออกแบบ การใช้สี การจัดวางตำแหน่งให้ดูน่าสนใจ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานของบุคลากรใน สพม.จันทบุรี ตราด โดยได้รับเกียรติ จากนายธีรพล เพียรเพ็ง และนางสาวภานิชา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์) เป็นวิทยากรในครั้งนี้

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/11wIf88CjkAH04611T_bVn0znvTWoPS8s?usp=sharing