อบรมฯ เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว10/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1snCPG3KFKgyFmC12BVBpCsuaKrCEArMj?usp=sharing