การเสวนาวิชาการ “โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก จะยืนอย่างไรให้มั่นคง”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร เป็นวิทยากรการเสวนาวิชาการ “โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก จะยืนอย่างไรให้มั่นคง” โดยมีนางสุริศา ริมคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังแนวความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จ.ตราด

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ ลิงก์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1dH1OCkOjToBEi3lLLNVgpUJkl9iVso5O?usp=share_link