ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสพม.จบตร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ สพม.จบตร