admin-sesact

24 May 2023

ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียน สพม.จบตร

ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียน สพม.จบตร

admin-sesact

23 May 2023

การประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพม.จบตร ได้จัดการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

admin-sesact

21 May 2023

การประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

admin-sesact

16 May 2023

admin-sesact

12 May 2023

admin-sesact

10 May 2023

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

โดยมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 หมายเหตุ   สพม.จันทบุรี ตราด จะดำเนินการส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับย้ายต่อไป

admin-sesact

10 May 2023
1 2 63