ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สู่การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเจตจำนงค์ สพม.จบตร

ประกาศเจตจำนง สพม.จบตร ภาษาอังกฤษ

งานมหกรรมวิชาการ “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ตราด “SSSS : 2022 NEXT NORMAL

สพม.จันทบุรี ตราด เชิญรับชมประวัติความเป็นมาของงานมหกรรมวิชาการ “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ตราด “Success Story SESA CHAN-TRAT Symposium (SSSS)
โดย ความร่วมมือของ สพม.จันทบุรี ตราด เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี และ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตราด

แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ —- SSSS : 2022 NEXT NORMAL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ข ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ข ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ข ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ข ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม