ปฏิทิน ผอ.สพม.17

July 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี (แต่งกายชุดลูกเสือ)
2
 • สพฐ. เชิญชวนรับชมงานสัมมนา GEG Thailand Live Event ประจำปี 2565 ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) www.obectv.tv 2) www.facebook.com/obectvonline 3) www.youtube.com/obectvonline
 • เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ณ ห้องปันสุข สพม.จบตร
3
 • สพฐ. เชิญชวนรับชมงานสัมมนา GEG Thailand Live Event ประจำปี 2565 ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) www.obectv.tv 2) www.facebook.com/obectvonline 3) www.youtube.com/obectvonline
4
 • ประชุมประธานสหวิทยาเขต และประธาน สมป.จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
 • ประชุม รอง ผอ.สพม., ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
 • ประชุม กศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศธจ.จันทบุรี
5
 • เป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6
 • เป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
 • ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
7
 • เป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
8
 • เป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
9
 • เป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
 • เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามแนวทาง PA ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 รร.สตรีประเสริฐศิลป์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 • ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Posted in .