ปฏิทินปฏิบัติราชการ ผอ.สพม.จบตร

December 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • เป็นประธานพิธีเปิดและชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ รร.สตรีประเสริฐศิลป์
 • ประชุมจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ของจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
 • ทอดผ้าไตรและวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตฯ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลชั้น 2 วัดคิรีวิหาร จ.ตราด (แต่งกายสูทสากลนิยม ไว้ทุกข์)
2
 • ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
 • ประชุมเพื่อพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
3
4
5
 • เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
6
 • Event
 • เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมเอก วรรณทอง อนุสรณ์ รร.เบญจมานุสรณ์
7
 • ชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องทอขวัญ
 • ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องทอขวัญ สพม.จบตร
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ณ โรงเรียนนายายพิทยาคม
 • ร่วมปรึกษาหารือแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
8
 • มอบเงินการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอเข้าพบหารือข้อราชการ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพม.จบตร
9
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
10
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
11
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
12
13
14
15
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ
16
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และ ม.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องทอขวัญ
17
 • เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ ว10/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 90 ปี รร.ศรียานุสรณ์
18
19
 • ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตราด ณ สพป.ตราด (จำนวน 1 ราย แสดงวิสัยทัศน์)
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดตราด ณ รร.ตราษตระการคุณ
20
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.จบตร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมวุฒิวิมล รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ
21
22
23
 • เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา "จตุรมิตรสัมพันธ์" ณ สนามกีฬา รร.ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
24
25
26
27
28
29
30
31