รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานเงินทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจําเดือนมีนาคม 2565

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานเงินทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานเงินทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจําเดือนมกราคม 2565

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานเงินทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจําเดือนธันวาคม 2564

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานเงินทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานเงินทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจําเดือนตุลาคม 2564

รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่6/2564

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
เอกสารประกอบการประชุม

u003cpu003eu003ca href=u0022https://drive.google.com/file/d/1iQdADpaazQOI_HnTf0NXGEtI0wBnzF7C/view?usp=sharingu0022u003e1.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐu003c/au003eu003c/pu003enu003cpu003eu003ca href=u0022https://drive.google.com/file/d/10MYx8USVFVx00NFYbQco718-pX_Z3Voj/view?usp=sharingu0022u003e2.นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯu003c/au003eu003c/pu003en