การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้านภาษา (CEFR) ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 – 29 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

วันที่ 28 – 29 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านทาง Microsoft Teams รายชื่อผู้เข้าพัฒนา CEFR สพม.จบตร รายชื่อผู้เข้าพัฒนา CEFR สพป.จบ 2 Link Microsoft Teams สำหรับเข้าร่วมการประชุม >>>Join Microsoft Teams Meeting<<<

admin17

23 May 2022

การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการและครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอน

วันที่ 12 มีนาคม 2565 >>หนังสือ ตารางอบรม และรายชื่อ Link Microsoft Teams สำหรับเข้าร่วมการประชุม >>>Join Microsoft Teams Meeting<<<

admin17

9 March 2022

admin17

7 December 2021

admin17

7 December 2021

กิจกรรม ระลึกถึงพระคุณของครูออนไลน์ ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๔ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

Your browser does not support the audio element. “ดอกกล้วยไม้” สัญลักษณ์วันครู ** สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม “ส่งคำระลึกถึงพระคุณของครู…ทางออนไลน์” และร่วมตอบแบบสอบถาม ทั้ง 2 กิจกรรม สามารถออกใบประกาศเกียรติบัตร ได้โดย คลิกที่ดอกกล้วยไม้ด้านบน ** ประวัติความเป็นมาของวันครู         วันครู เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2499  จากการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี  โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวปราศรัยถึงความคิดที่จะกำหนดให้มีวันครูต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศ ความว่า…         “ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครู ควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อวันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”          และในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” โดยยึดถือตามวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. […]

admin17

13 January 2021

ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564   

admin17

11 September 2020