ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที4 ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่4 (เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

แผนงบปรับปรุงสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC และสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เมนูอื่นๆ
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC และสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล IC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
สพม.จบตร ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564