ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง และรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

admin-sesact

30 June 2022

เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” วันวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

admin-sesact

29 June 2022

งานมหกรรมวิชาการ “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ตราด “SSSS : 2022 NEXT NORMAL

สพม.จันทบุรี ตราด เชิญรับชมประวัติความเป็นมาของงานมหกรรมวิชาการ “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ตราด “Success Story SESA CHAN-TRAT Symposium (SSSS) โดย ความร่วมมือของ สพม.จันทบุรี ตราด เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี และ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตราด แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ —- SSSS : 2022 NEXT NORMAL

admin-sesact

29 June 2022

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันทบุรี ตราด วิถีใหม่ Success Story SESA Chan-Trat Symposium : S-S-S-S 2021 New Normal

พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันทบุรี ตราด วิถีใหม่ Success Story SESA Chan-Trat Symposium : S-S-S-S 2021 New Normal วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ มหกรรมวิาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันทบุรี ตราด วิถีใหม่ Success Story SESA Chan-Trat Symposium : S-S-S-S 2021 New Normal ณ หอประชุมชินวรประทานวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยในงานมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด […]

admin-sesact

28 June 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ข ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ข ของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

admin-sesact

27 June 2022

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างซั้งปลา และเก็บขยะบริเวณแนวกันคลื่นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างซั้งปลา และเก็บขยะบริเวณแนวกันคลื่นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และตัวแทนข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างซั้งปลา และเก็บขยะบริเวณแนวกันคลื่นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ณ บริเวณชายฝั่ง อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

admin-sesact

26 June 2022

ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตมรกต

ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตมรกต วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการนิเทศภายในไปสู่นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตมรกต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 90 ปี โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยมี โรงเรียนในสหวิทยาเขตมรกต เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนศรียานุสรณ์ 2. โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 3. โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 4. โรงเรียนคลองพลูวิทยา

admin-sesact

25 June 2022

เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สอ.รฝ. โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สอ.รฝ. โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สอ.รฝ. โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

admin-sesact

23 June 2022

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในระดับเอขึ้นไป

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในระดับเอขึ้นไป วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในระดับเอขึ้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงาน

admin-sesact

22 June 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประชุมคณะกรรมการบริหารการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

admin-sesact

16 June 2022

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. : นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุม ประกอบด้วย นายณัฐกร สอนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นางสุริศา ริมคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ

admin-sesact

9 June 2022
1 2 3 4