ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
  2. นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม.17

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม.17