ติดต่อเรา(Contact Us)

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
หมายเลขโทรศัพท์ :  039-314402-3
หมายเลขโทรสาร :   039-314402-3 ต่อ 20
Email : director.sesa17@gmail.com

แผนที่ตั้งหน่วยงาน