ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศ/คำสั่ง กระทรวง

ประกาศ/คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

อ่านรายละเอียดต่อ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพม.จบตร

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสถานการโควิด-19 สพม.จบตร

อ่านรายละเอียดต่อ

ประกาศจังหวัดจันทบุรีและตราด

ประกาศต่างๆของจังหวัดจันทบุรีและตราด
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

อ่านรายละเอียดต่อ

ข้อมูลการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพม.จบตร ในสถานการณ์โควิด-19

สพม.จบตร มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 39 โรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 23 โรงเรียน และ จังหวัดตราด 16 โรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

App หมอชนะ

การเปิดเรียน On Site ของภาคเรียนที่ 2/2564 (1 พ.ย. 64)

ข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการศึกษาทางไกล เพื่อขอรับการสนับสนุนของ กสทช.

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (2 พ.ค. 64)

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564

ปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ข้อมูลการเรียนการสอน