พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ชาย

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ชาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและสงเสริมให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสร่วมกันแข่งขัน และยังสามารถพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น ณ หอประชุมชินวรประทานวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ioV2N0V47qk63e8rPlEcR9QXP8KbJ6H9?usp=sharing