รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

admin-sesact

12 June 2023

admin-sesact

10 May 2023

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

โดยมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 หมายเหตุ   สพม.จันทบุรี ตราด จะดำเนินการส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับย้ายต่อไป

admin-sesact

10 May 2023

ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่รับย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด(กรณีปกติ)  ปี พ.ศ.2566

โดยมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566    เมื่อวันที่  10 เมษายน 2566 หมายเหตุ   สพม.จันทบุรี ตราด จะดำเนินการส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับย้ายต่อไป

admin-sesact

18 April 2023

admin-sesact

23 March 2023

admin-sesact

21 March 2023

admin-sesact

20 March 2023
1 5 6 7