การประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพม.จบตร ได้จัดการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

admin-sesact

21 May 2023

การประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

admin-sesact

16 May 2023