นโยบายจุดเน้นสพฐ2567-2568
kickoff
Nogift

ผู้บริหาร สพม.จบตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

E-service

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/แบบประเมิน

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
หมายเลขโทรศัพท์ : 039-314402-3 หมายเลขโทรสาร : 039-314402-3 ต่อ 20
อีเมลล์ แอดเดรส: saraban@sesact.go.th