Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
รองผอ-bun
รองผอ-nut
รองผอ-pit

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

admin-sesact

28 September 2023

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 10/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 10/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร เป็นประธานอนุกรรมการ และนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

prsesact sesact

26 September 2023

พิธีมอบโล่รางวัล มหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ ตราด วิถีคุณภาพ Success Story SESA Chan-Trat Symposium S-S-S-S 2023

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล มหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ ตราด

prsesact sesact

22 September 2023

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

admin-sesact

12 September 2023

งานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online

กิจกรรม

ประชุมสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบ พ.ศ. 2566

ประชุมสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมนโยบาย  NO Gift Policyและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมนโยบาย NO Gift Policyและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

ถาพกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

ช่องทางแสดงความเห็น/แจ้งเรื่องร้องเรียน

QR-Code แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
หมายเลขโทรศัพท์ : 039-314402-3 หมายเลขโทรสาร : 039-314402-3 ต่อ 20
อีเมลล์ แอดเดรส: saraban@sesact.go.th