ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการการศึกษา ส่งผลกระทบในทางบวกต่อประเทศชาติ

จังหวัดจันทบุรี

ร.ร.มัธยมวัดเขาสุกิม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เบญจมราชูทิศ

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ศรียานุสรณ์

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เบญจมานุสรณ์

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

เข้าระบบSMSS

ร.ร.นายายอามพิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.แก่งหางแมวพิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.มัธยมท่าแคลง

เข้าระบบSMSS

ร.ร.บ่อวิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.มะขามสรรเสริญ

เข้าระบบSMSS

ร.ร.คลองพลูวิทยา

เข้าระบบSMSS

ร.ร.บางกะจะ

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ขลุงรัชดาภิเษก

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ตกพรมวิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.สอยดาววิทยา

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ทุ่งขนานวิทยา

เข้าระบบSMSS

ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เครือหวายวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.คิฌชกูฏวิทยา

เข้าระบบSMSS

ร.ร.สะพานเลือกวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.แหลมสิงห์วิทยาคม“อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

เข้าระบบSMSS

จังหวัดตราด

ร.ร.ตราษตระการคุณ

เข้าระบบSMSS

ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เขาน้อยวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เนินทรายวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.อ่าวใหญ่พิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เขาสมิงวิทยาคมฯ

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ประณีตวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.บ่อไร่วิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.หนองบอนวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.แหลมงอบวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เกาะกูดวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เกาะช้างวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

เข้าระบบSMSS

ร.ร.สะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก

เข้าระบบSMSS