จังหวัดจันทบุรี

ร.ร.มัธยมวัดเขาสุกิม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เบญจมราชูทิศ

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ศรียานุสรณ์

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เบญจมานุสรณ์

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

เข้าระบบSMSS

ร.ร.นายายอามพิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.แก่งหางแมวพิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.มัธยมท่าแคลง

เข้าระบบSMSS

ร.ร.บ่อวิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.มะขามสรรเสริญ

เข้าระบบSMSS

ร.ร.คลองพลูวิทยา

เข้าระบบSMSS

ร.ร.บางกะจะ

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ขลุงรัชดาภิเษก

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ตกพรมวิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.สอยดาววิทยา

เข้าระบบSMSS

ร.ร.ทุ่งขนานวิทยา

เข้าระบบSMSS

ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร

เข้าระบบSMSS

ร.ร.เครือหวายวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.คิฌชกูฏวิทยา

เข้าระบบSMSS

ร.ร.สะพานเลือกวิทยาคม

เข้าระบบSMSS

ร.ร.แหลมสิงห์วิทยาคม“อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”

เข้าระบบSMSS