โดยมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566    เมื่อวันที่  10 เมษายน 2566

หมายเหตุ   สพม.จันทบุรี ตราด จะดำเนินการส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับย้ายต่อไป