ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพม.จบตร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน/ไตรมาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน