ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน(IC30 Type2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สำหรับการเรียนการสอน(IC30 Type2) รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง