ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wbnTyRlWwnlw739QK_DhHkCh2CSl3eDR/edit?usp=sharing&ouid=102122594211665087996&rtpof=true&sd=true