ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 39 โรงเรียน

จังหวัดจันทบุรี 23 โรงเรียน


เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

บางกะจะ

ศรียานุสรณ์

เบญจมานุสรณ์

ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

มัธยมวัดเขาสุกิม

ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

สะพานเลือกวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is Kanghangmaew.png
แก่งหางแมวพิทยาคาร
This image has an empty alt attribute; its file name is Nayaiarm.png
นายายอามพิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is Thaklaeng.png
มัธยมท่าแคลง
This image has an empty alt attribute; its file name is Tokprom.png
ตกพรมวิทยาคาร
This image has an empty alt attribute; its file name is borwit.jpg
บ่อวิทยาคาร
This image has an empty alt attribute; its file name is klung.jpg
ขลุงรัชดาภิเษก
This image has an empty alt attribute; its file name is kruewai.jpg
เครือหวายวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is pongnamron.jpg
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is Nongtakhong.png
หนองตาคงพิทยาคาร
This image has an empty alt attribute; its file name is Makham.png
มะขามสรรเสริญ
This image has an empty alt attribute; its file name is Laemsing.png
แหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์)
This image has an empty alt attribute; its file name is Soidao.png
สอยดาววิทยา
This image has an empty alt attribute; its file name is thungkhanan.png
ทุ่งขนานวิทยา
This image has an empty alt attribute; its file name is kitchakut.png
คิชฌกูฏวิทยา
This image has an empty alt attribute; its file name is klongphlu.jpg
คลองพลูวิทยา

จังหวัดตราด 16 โรงเรียน

This image has an empty alt attribute; its file name is Kiree.png
วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)

เกาะช้างวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is Trattrakarnkhun.png
ตราษตระการคุณ
This image has an empty alt attribute; its file name is Satri.png
สตรีประเสริฐศิลป์
This image has an empty alt attribute; its file name is tratsansern.jpg
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is khaonoi-1.jpg
เขาน้อยวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is aowyai.jpg
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
This image has an empty alt attribute; its file name is nernsai-1.jpg
เนินทรายวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is Klongyai.png
คลองใหญ่วิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is Khaosaming.png
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
This image has an empty alt attribute; its file name is satowit.jpg
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
This image has an empty alt attribute; its file name is Praneet.png
ประณีตวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is borai.png
บ่อไร่วิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is nongbon.png
หนองบอนวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is laemngorb.jpg
แหลมงอบวิทยาคม
This image has an empty alt attribute; its file name is kohkood.jpg
เกาะกูดวิทยาคม