รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้รายงานผล
การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พศ. 2566 ดังรายงานด้านล่าง